Napsalo se...

Čtenář

Měsíčník pro knihovny, vychází od roku 1949Časopis Čtenář přináší v rubrice První knihovní zákon - 100 let - sérii článků ke 100. výročí vzniku prvního knihovního zákona. Jednotlivá čísla jsou věnována historii vzniku knihoven v Československu.

1/2019 - Knihovny a knihovní zákon 1919 ve Středočeském kraji

2/2019 - Praha a její knihovny

3/2019 - Moravskoslezský kraj - Spolek pro zakládání knihoven ve SlezskuKnihovnictví na Ostravsku a na Frýdecko-Místecku, Veřejné knihovny pro polskou národnostní menšinu

4/2019 - Dopad knihovního zákona z roku 1919 na obce Ústeckého kraje, Veřejné knihovny v Ústí nad Labem za první republiky, Špindlerova knihovna za první republiky

5/2019


Výstava Prvorepublikové knihovnictví

(Moravskoslezský kraj)V rámci oslav 100. výročí přijetí prvního knihovnického zákona v roce 1919 vznikla ve spolupráci s okresními archivy, Knihovnou města Ostravy a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou výstava mapující začátky rozvoje veřejných knihoven.

Na dvaceti panelech seznamuje veřejnost
s osobnostmi knihovnictví kraje, zajímavými dobovými dokumenty, s provozem knihoven a dalšími zajímavostmi. Výstava je putovní a každý měsíc se představuje v jiné knihovně MSK.


Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.