DOKUMENTY

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030
strategický dokument přijatý vládou ČR formuluje celkovou vizi a priority pro rozvoj knihoven v České republice

Knihovny 2030
stručný přehled o tématech a úkolech vyplývajících z Koncepce knihoven, přehled statistických údajů o veřejných knihovnách a informace o projektu Knihovny.cz

Public Libraries 2020
cílem programu je zvýšit povědomí o významu veřejných knihoven jako moderních vzdělávacích center pro všechny věkové kategorie; sdružuje knihovny a partnery z celé Evropské unie, je podporován nadací Reading & Writing Foundation

Přijímání nové výzvy: Tvorba nové vize veřejných knihoven
dokument se zabývá změnou vnímání veřejných knihoven ve společnosti

Veřejné knihovny v číslech
přehled statistických údajů o veřejných knihovnách

IFLA Global Vision
strategický dokument pro knihovny v digitálním světě zpracovaný IFLA (Mezinárodní asociace knihovnických sdružení); výsledky první celosvětové diskuse o budoucnosti knihoven, které se zúčastnilo 22 000 lidí z 213 zemí

MEP Library Lovers Group
skupina milovníků knihoven MEP sdružuje poslance Evropského parlamentu z celé EU a ze všech stran politického spektra, kteří mají zájem o knihovny