JIHLAVA

Termín: 23. května 2018, 13 - 15 hodin

Místo: Horácké divadlo

Panelové diskuse se zúčastnila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová; vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislav Seidl; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková; vedoucí odboru kultury a knihoven Blanka Skučková; spisovatelka, překladatelka
a zakladatelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová; zástupci Svazu měst a obcí; Spolku pro obnovu venkova a další významní hosté.

Úvodní slovo přednesl ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter.

Diskuzi moderovala Eva Neuwirthová.