Zákon o jednotné soustavě knihoven

Soupis literatury - diskuze ke vzniku

 • ČEJKOVÁ, Stanislava. K výročí knihovnických zákonů. Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje, 1989, 4(3), s. 88-89.
 • DERFL, Antonín. Knihovnický zákon. Metodika a technika informací. 1960, (4), 7-10.
 • Diskuse o návrhu organizace českého knihovnictví. Knihovna. 1948, 3 (3), 109-110.
 • DRTINA, Jaroslav. "Do práce, přátelé". Poválečné úkoly čsl. knihovnictví. Knihovna, 1945-46, 1 (2), s. 57-59
 • Druhý knihovnický zákon. Čtenář, 1994, 46(10), s. 332-333. ISSN 0011-2321.
 • FREY, Jaroslav. Základ jednotné soustavy knihoven. Knihovna. 1948, 3 (3), 100-106.
 • GROH, Kamil. 30 let zákona o jednotné soustavě knihoven. Knihovnictví a bibliografie, 1989, 18 (3), s. 33-41.
 • HALIENKA, Ján. Jak se plní knihovnický zákon: Z plenárního zasedání Slovenské knižničnej rady v Prešově 30. - 31. 5. 1962. Čtenář. 1962, 14 (7), 246.
 • JAKUBÍČEK, Milan. Právní otázky základních služeb v odborných knihovnách. 1. vyd. Ostrava: Státní vědecká knihovna, 1987. 54 s. Metodický list; č. 26/1987.
 • KLIKA, Jaroslav. Revoluční odborové hnutí a nový knihovnický zákon. Knihovna. 1948, 3(3), 108-109.
 • LIPOVSKÝ Jaroslav. Za naplnění ustanovení zákona o jednotné soustavě knihoven - za dovršení výstavby socialistického knihovnictví. Knihovník, 1959, (8), s. 213-220.
 • LIPOVSKÝ, Jaroslav. Nad realizací knihovnického zákona. Knihovník. 1962, (7), 196-201.
 • LIPOVSKÝ, Jaroslav. Za další rozvoj knihoven jednotné soustavy. K pátému výročí vydání zákona o jednotné soustavě knihoven. Metodický zpravodaj ÚVMKK, 1964, (3), s. 1-9.
 • LIPOVSKÝ, Jaroslav. Za další rozvoj knihoven jednotné soustavy. K pátému výročí vydání zákona o jednotné soustavě knihoven. Metodický zpravodaj ÚVMKK, 1964, (3), s. 1-97.
 • MAŠTALKA, Jiří. Právní předpisy a metodické pokyny pro československou soustavu VTEI. Praha: UVTEI, 1988. 207 s.
 • NÁDVORNÍK, Miroslav. K některým otázkám jednotné sítě knihoven v ČSR. Knihovna. 1954, 7, 120-122.
 • Návrh jednotné organizace československého knihovnictví pro sjezd knihovníků v Brně 13. a 14. května 1948. Praha: Ministerstvo informací, 1948.
 • NOVÁKOVÁ, Naďa, NOVÁK, Josef a ŠÍR, Stanislav. Evidence, vyřazování a ztráty v knihovnách. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: Státní technická knihovna, 1984. 108 s.
 • NOVOTNÝ, František. Čas naplnění zákona o jednotné soustavě knihoven z roku 1959. Kritika nesplněných bodů. Čtenář, 1964, 16 (8), s. 279-280.
 • NOVOTNÝ, František. Jak uskutečnit zásady knihovnického zákona. Čtenář, 1959, 11 (11), s. 261-263.
 • NOVOTNÝ, František: Vítáme nový knihovnický zákon. Čtenář, 1959, 11 (8), s. 169-171.
 • PASIAR, Štefan. Nové osvetové zákony a dalšie prehlbenie ideovej účinnosti osvetovej práce. Osvetový sborník. 1960, 5, 3-13.
 • POCH, Josef. O novou úpravu československého knihovnictví. Praha, Svaz českých knihovníků 1947. 71 s. Knihovnické aktuality; sv. 3.
 • STRAKA, Ján. 5 rokov knižničnélio zákona. Kulturní práce, 1964, (9), s. 22-23.
 • STREIT, Vincenc. Zákon o jednotné soustavě knihoven: K 40. výročí knihovnického zákona č. 53/1959 Sb. Čtenář, 1999, 51(9), s. 250-252. ISSN 0011-2321.
 • ŠEŘÍK, Zdeněk. Československé knihovnické zákonodárství: cesta k zákonu a jednotné soustavě knihoven a jeho uskutečňování. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962. 107 s. Knihovna osvětové práce.
 • ŠVEHLA, Karel. Zákon o jednotné soustavě knihoven. Časopis Národní musea. Odd. věd společenských. 1960, (1), 79-80.
 • ŠVORCOVÁ, Vladimíra. Ohlédnutí za knihovnickými zákony v Československu. Zpravodaj knihoven Středočeského kraje, 1990, 2, s. 4-37, 2 příl.
 • VINÁREK, Josef. Knihovnický zákon - nástup k dalšímu rozvoji činností knihoven. Knihovník, 1959, (8), s. 220-223.
 • Zákon o jednotné soustavě knihoven (Knihovnický zákon) č. 53/1959 Sb. ze dne 9. července 1959. [Text zákona a důvodové zprávy.] Knihovník, 1959, (7), s. 1-12.
 • ZIKA, Josef. Svaz československých knihovníků a státní rada knihovnická. Knihovna. 1948, 3(3), 109.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. K novelisaci zákona o veřejných knihovnách. Česká osvěta. 1946, 1(3), 141-149.

Vít Richter

Národní knihovna ČR

11. 3. 2019