KNIHOVNICKÉ CENY

Oceňování knihoven má dlouholetou tradici. Existuje celá škála ocenění, která mohou knihovny a knihovníci získat, například Medaile Z. V. Tobolky, Cena českých knihovníků, cena Knihovna roku, ocenění knihovny v soutěži Vesnice roku a mnoho dalších krajských ocenění.