VNÍMÁNÍ KNIHOVEN

Dnešní knihovny se transformují do "míst setkávání" - nabízejí širokou škálu informací, způsoby, jak k nim přistupovat.
V nich se objevují nové prostory - kavárny, zázemí pro děti, teenagery, studenty, běžné uživatele i pro skupiny se zvláštními potřebami. Nabízejí přirozené místo pro gramotnost jakéhokoli druhu, podporují aktivnější občanství,

vyrovnávají sociální rozdíly.

Základem úspěšných služeb jsou především kvalitní knihovní sbírky.

Do knihoven postupně přicházejí nové technologie a s nimi i nové zajímavé služby. Stále větší část činnosti se přesouvá do elektronické podoby, informace na sociální sítě.

Srdcem knihovny jsou lidé - ti, kteří knihovny navštěvují,
a ti, kdo služby poskytují.

To vše umožňují MODERNÍ KNIHOVNY.

Přesto stále čelíme zastaralému vnímání knihoven.

Knihovny nabízejí lidem "klíče" k informacím, ke službám, k veřejnému prostoru a k sobě navzájem.