ÚSTÍ NAD LABEM

Termín: 27. června 2018, 10 - 12 hod.

Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, konferenční sál (budova A, 2. patro)

Pozvání do panelové diskuze přijali ředitel Odboru knihoven a literatury Ministerstva kultury Milan Němeček, ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Faltýn, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, radní Ústeckého kraje pro investice a majetek Ladislav Drlý, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam Šrejber, ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem Lenka Černá, děkan Pedagogické fakulty UJEP Pavel Doulík, ředitel Městské knihovny Děčín a člen výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Ladislav Zoubek a ředitelka Severočeské vědecké knihovny Jana Linhartová. Kromě nich si tuto akci nenechali ujít starostové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol a neziskových organizací, média i uživatelé.

Moderoval předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha RNDr. Tomáš Řehák.

Knihovny v ústeckém regionu se proměny nebojí

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 27. června 2018 veřejná panelová diskuze Knihovna - věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhá, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, měst a obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.

Pozvání do panelové diskuze přijali ředitel Odboru knihoven a literatury Ministerstva kultury Milan Němeček, ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Faltýn, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, radní Ústeckého kraje pro investice a majetek Ladislav Drlý, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam Šrejber, ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem Lenka Černá, děkan Pedagogické fakulty UJEP Pavel Doulík, ředitel Městské knihovny Děčín a člen výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Ladislav Zoubek a ředitelka Severočeské vědecké knihovny Jana Linhartová. Kromě nich si tuto akci nenechali ujít starostové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol a neziskových organizací, média i uživatelé.

Hovořilo se o budoucnosti knihoven ve 21. století, o důležitosti mezirezortní spolupráce kultury a školství na všech úrovních, o nutnosti ukotvení knihoven jako kulturních organizací ve strategických dokumentech měst a obcí a možnostech jejich financování. Všichni zúčastnění se shodli, že knihovny i po sto letech zastávají nepostradatelnou úlohu v dnešní informační společnosti, a je proto třeba je nadále podporovat, jak zdůraznila mj. ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem Lenka Černá.

Ředitelka Severočeské vědecké knihovny Jana Linhartová zmínila nezbytnost podpory vzniku pracovní skupiny, která nastaví možnosti spolupráce rezortů kultury a školství. Zástupce Ministerstva školství Jaroslav Faltýn veřejně přislíbil, že se zasadí o její vznik, což s radostí kvitoval nejen představitel Ministerstva kultury Milan Němeček, ale i ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Vít Richter, předseda Sdružení knihoven Tomáš Řehák a děkan Pedagogické fakulty UJEP Pavel Doulík. Vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam Šrejber pohovořil o koncepci kultury v Ústeckém kraji, kterou bohužel nemají všechna města a obce, a spolu s krajským radním pro investice a majetek Ladislavem Drlým nabídl metodickou pomoc zřizovatelům knihoven a dalších kulturních institucí nejen s vytvořením strategických dokumentů, ale i s hledáním dotačních titulů. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd zhodnotil celou akci jako zdařenou a využil této příležitosti k pozvání na oslavy stého výročí vzniku Československa, které ve dnech 26.-28. října pořádá Ústecký kraj na litoměřickém výstavišti.

Proměna knihoven v Ústeckém kraji je v plném proudu a knihovny jsou nezpochybnitelnou součástí kulturního života velkého počtu lidí v regionu, o čemž svědčí nejen množství registrovaných uživatelů, ale i návštěvníků. To, že Severočechům není budoucnost jejich knihoven lhostejná, dokazuje i vysoká účast diskutujících, v níž Ústí nad Labem porazilo hlavní město 3:1, jak na závěr uvedl moderátor Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny Praha a předseda SDRUK.

Text: PR oddělení SVKUL

Další informace najdete na https://www.svkul.cz/pro-knihovny/aktualne/.