KNIHOVNY V KRAJI VYSOČINA

Knihovny patří k základní občanské vybavenosti obce.

V Kraji Vysočina je čtenářům k dispozici celkem 612 veřejných knihoven,
z toho jedna krajská, 4 knihovny pověřené regionálními funkcemi,
35 profesionálních, 502 knihoven s neprofesionálními knihovníky a 70 poboček.

Kromě veřejných knihoven nabízí své služby i další knihovny:
v kraji je 14 knihoven muzeí a galerií, 2 knihovny archivů, 4 školní knihovny, 2 knihovny kulturních zařízení, 6 lékařských knihoven, 2 knihovny výzkumných ústavů,
Farní knihovna
a Základní vojenská knihovna v Náměšti nad Oslavou.