KNIHOVNY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Knihovny patří mezi základní veřejné služby.

V Olomouckém kraji působí 484 veřejných knihoven a jejich poboček,

6 knihoven vysokých škol a univerzit, 17 knihoven muzeí, galerií a archivů,

3 knihovny církevní,

3 knihovny technické, 2 lékařské a řada knihoven školních.