LIBEREC

Termín: 3. května 2018, 14 - 16 hod.

Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, velký sál 

Panelové diskuse se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr, starostka města Semily Lena Mlejnková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Martin Féna, předsedkyně Regionálního  výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje Dana Kroulíková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková.

Úvodní prezentaci přednesl PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky. 

Diskuzi moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec.