KNIHOVNY

Knihovny se stále více proměnují - pro své návštěvníky pořádají rozmanité kulturní i vzdělávací akce. Mnohé z nich zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Ty mají celostátní přesah.

Knihovny vnímají i jedinečnost místa, ve kterém působí a reagují tak i na podněty a aktuální potřeby svých uživatelů.