KARLOVARSKÝ KRAJ

SKIP - KLUBKO

Klub dětských knihoven (Klubko) při SKIPu Karlovarského kraje vznikl v r. 2003. V současnosti Klubko sdružuje pracovníky oddělení pro děti z 15-ti knihoven Karlovarského kraje. Karlovarské Klubko se aktivně podílí na činnosti celostátního Klubu dětských knihoven, účastní se jeho projektů a aktivit.

Hry bez hranic
Tato akce se koná již od roku 2007. Jejím cílem je podpořit čtenářství a rozšířit znalosti dětí a také propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Každý ročník je tematicky zaměřený - pro letošní hry jsme zvolili 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA.

Nekoktám, čtu!
Hlavním cílem projektu je propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje. Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Kde končí svět
"Kde končí svět" je projektem Klubu dětských knihoven SKIP. První etapa této akce proběhla již v letech 2000-2001 za účasti Dagmar Havlové. Cílem projektu je snaha o rozvoj a podporu dětského čtenářství, propagace čtenářství na veřejnosti, propagace činnosti knihoven, zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven.

V období 2017-2018 proběhl 11. ročník s tématem: Já jsem tvůj člověk

Lesy kolem nás

Výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol Karlovarského kraje, pořádaná ve spolupráci s firmou Lesy ČR s.p.
Každoročně se do ní zapojí průměrně 15 knihoven regionu, které v místních kolech sbírají práce malých výtvarníků a ty pak vyhodnocují a vystavují v rámci své obce a ty nejlepší pak postupují do krajského kola. Vyhlášení výsledků se pak koná jako pravidelná akce v rámci Týdne knihoven.

Literární soutěž

V roce 2018 bude tradičně v Týdnu knihoven vyhlášen již 12. ročník Literární soutěže pro amatérské autory z celé České republiky. Pravidelně se se svými příspěvky (povídkami reflektujícími motto soutěže vybrané z nejnovější knihy patrona ročníku) hlásí průměrně 50 autorů ze všech krajů republiky. Patrony soutěže byli v minulosti: Anna Bolavá (2017), Jiří Hájíček (2016), Miloš Urban (2015), Věra Nosková (2014), Petra Soukupová (2013), Radek Malý (2012), Martin Ryšavý (2011), Tomáš Zmeškal (2010), Petra Hůlová (2009), David Zábranský (2008) a Josef Formánek (2007).

Nejlepší práce daného ročníku se vždy objeví v tištěném Almanachu soutěže.

Úniková hra

Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. A protože knihovny jdou s dobou je dnes v nabídce i velmi populární úniková hra. Respektive hned dvě. Zájemci si mohou vybrat mezi Strážcem příběhů a "Zabijačkou". Obě hry jsou založené na literatuře.
Cílem je dostat se z uzavřené místnosti do 60ti minut tím, že zapojený tým vyřeší záhadu skládající se z řady kvízů, šifer, tajemných vzkazů. Není potřeba žádné zvláštní schopnosti, ani znalosti. Stačí zapojit jen svou fantazii, intuici a selský rozum.

a mnoho dalšího...

Knihovny Karlovarského kraje nabízí svým čtenářům a uživatelům nepřeberné množství nejrůznějších akcí pro všechny věkové kategorie. Od dětí z mateřských škol (Pasování prvňáčků, besedy, výtvarné dílny apod.), přes žáky obou stupňů základních škol (besedy na podporu čtenářství, odpolední programy pro veřejnost v odděleních pro děti...), studenty středních a vysokých škol (exkurze
a tematické přednášky informačního vzdělávání, volnočasové aktivity) až po dospělé v produktivním věku a seniory (počítačové a jazykové kurzy, přednášky na regionální témata, akce na podporu čtenářství, herní a filmové kluby, literární kluby seniorů, autorská čtení a křty knih, kulinářské akce
a mnoho dalšího).

Knihovny nabízejí také speciální programy pro zdravotně znevýhodněné skupiny čtenářů včetně akcí tlumočených do znakového jazyka apod.