KNIHOVNY V ÚSTECKÉM KRAJI

Knihovny jsou tradiční instituce s mnoha netradičními službami


V Ústeckém kraji působí 289 veřejných knihoven, z toho jedna krajská
(Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem), 7 knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí, 37 profesionálních, 244 knihoven s neprofesionálními knihovníky
a 45 poboček.

Dále v kraji působí 1 univerzitní knihovna (Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně), 4 lékařské knihovny a několik knihoven muzeí, galerií a archivů.

V neposlední řadě máme v Ústeckém kraji mnoho školních knihoven,
kterým chceme pomáhat v rámci meziresortní spolupráce
Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.