KNIHOVNA VĚC VEŘEJNÁ

Diskuzní kulatý stůl

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkali zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

Kulaté stoly organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkovaSvazu měst na obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Akce byla podpořena dotačním programem Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století.

Níže pozdrav prezidentky IFLA paní Gloria Pérez-Salmerón jako úvod k diskuzi o budoucnosti veřejných knihoven nejen v České republice.