KNIHOVNY V KARLOVARSKÉM KRAJI

Knihovny jsou jedním z nejčastějších nekomerčních míst v komunitě, kde se můžeme setkávat a trávit volný čas

V Karlovarském kraji je 118 veřejných knihoven, z toho 34 knihoven profesionálních
a 84 knihoven obsluhovaných neprofesionálním knihovníkem,
3 specializované knihovny vč. Lékařské knihovny Karlovarské krajské nemocnice,
3 zámecké a klášterní knihovny, školní knihovny a knihovny při nejrůznějších organizacích a firmách, jako například Knihovna křesťanské akademie v Karlových Varech.