OLOMOUC

Termín: 16. května 2018, 10 - 13 hodin

Místo: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Radeckého sál, Náměstí Republiky 1

Účast na panelové diskuzi přislíbili náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. František Jura, náměstek primátora statutárního města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek, předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje a starosta obce Tučín Jiří Řezníček, místostarosta Velké Bystřice
a zastupitel Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter, ředitelka Knihovny města Olomouce a členka IFLA za SKIP ČR RNDr. Lenka Prucková, ředitel Knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku a zastupitel města Jeseníku Jiří Juráš, krajská metodička v Moravskoslezské vědecké knihovně a komisařka Knihovny roku za SKIP ČR PhDr. Marie Šedá a ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci RNDr. Jitka Holásková.

Diskuzi moderoval MgA. Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny v Prostějově.

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové,

ve středu 16. května 2018 se uskutečnil kulatý diskuzní stůl Knihovna - věc veřejná v Olomouckém kraji. Akce proběhla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ve velmi příjemné atmosféře a zůčastnili se jí jak odborná veřejnost našeho kraje, tak zástupci obcí, starostky a starostové.

Mezi panelisty zasedli náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. František Jura, náměstek primátora statutárního města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek, ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter, místostarosta města Velká Bystřice a krajský zastupitel Mgr. Ivo Slavotínek, předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje a starosta obce Tučín Jiří Řezníček, ředitelka Knihovny města Olomouce a členka IFLA RNDr. Lenka Prucková, krajská metodička Moravskoslezského kraje
a komisařka Knihovny roku PhDr. Marie Šedá, ředitel Městských kulturních zařízení v Jeseníku a zastupitel města Jeseníku Jiří Juráš a ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci RNDr. Jitka Holásková.

Úvodní prezentaci přednesl dr. Richter a moderace celé akce se výborně zhostil ředitel Městské knihovny v Prostějově MgA. Aleš Procházka.

Předmětem diskuze byly nejen obecné otázky týkající se směřování knihoven v našem kraji, ale také otázky ušité na míru našemu kraji. V souvislosti s financováním pak byl oficiálně představen nově schválený dotační program Olomouckého kraje na podporu investičních projektů v oblasti kultury, kde mohou zřizovatelé žádat o podporu na menší rekonstrukce, drobné opravy a na vybavení knihoven. Z nadcházející diskuze vyplynulo, že knihovny jsou významným prvkem obcí a je třeba podporovat jejich činnost a především modernizaci. Zaznělo však také, že velké nedostatky panelisté cítí v oblasti propagace samotné činnosti knihoven, která by měla být v budoucnu lépe uchycena
a i metodická pomoc by měla směřovat tímto směrem.

Z celé diskuze vznikl videozáznam, který poskytneme ke zhlédnutí v následujících dnech.

Tímto děkujeme nejen panelistům za jejich podporu, ale také celému auditoriu složenému z knihovníků a zastupitelů obcí a měst, kteří se aktivně zapojili do diskuze a pomohli nám pojmenovat společné potřeby zřizovatelů a knihoven pro nadcházející roky. Poděkování patří také Vlastivědnému muzeu
v Olomouci, které nám laskavě zapůjčilo prostory a všem organizázorům.

Mgr. Lucie Rysnerová