PLZEŇ

Termín: 22. května 2018

Místo: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcela Krejsová, starosta obce Plasy Zdeněk Hanzlíček, ředitel Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR Mgr. Milan Němeček, Ph.D., ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter, studentka Právnické fakulty ZČU a prezidentka Elsa Czech republic Gabriela Vránková, ředitelka Knihovny města Plzně Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Daniel Bechný, krajská metodička SVK PK a předsedkyně SKIP Plzeňského kraje Mgr. Hana Hendrychová,  zastupitelka Plzeňského kraje Světlana Budková.

Diskuzi moderoval šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař.