KNIHOVNY V MSK

Knihovny jsou veřejné prostory s tradicí. Otvírají svět informací a znalostí a zajišťují místní paměť a kulturní dědictví.

V Moravskoslezském kraji je 411 veřejných knihoven,
11 knihoven muzeí a galerií, 7 knihoven vysokých škol a univerzit,
15 lékařských knihoven, 4 zámecké knihovny...
a řada knihoven školních.