STŘEDOČESKÝ KRAJ

Časopis Čtenář - Měsíčník pro knihovny

Celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949), který přispívá k výměně zkušeností ainspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně (https://www.svkkl.cz/ctenar).

Den Středočeského kraje

28. říjen se slaví ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně od roku 2006, vždy v duchu zajímavých témat - knihovna hornická a hutnická, sportovní, hudební, s vůní čaje, prvorepubliková. Den je plný exkurzí, přednášek, dílen, koncertů a dobrého jídla a mnoha dalšího.

Práce
s handicapovanými
a seniory - Zvuková kniha na čtyřech kolech

Cílem je zprostředkovat poslech mluveného slova všem, kteří nemohou z důvodu zdravotního postižení dobře číst - klientům domovů seniorů, lidem nevidomým, slabozrakým, imobilním. Několikrát do měsíce startujeme u nás ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně služební vůz a přivážíme zvukové knihy potřebným. Nikdy neodjíždíme s prázdnou. Na oplátku si odvážíme úsměvy, objetí, nová přátelství, vyprávění o prvním dětském vyřezávaném loutkovém divadle, o vůni parních lokomotiv...

Pavučina sdílení

Domníváme se, že specifické práci s dospělými uživateli není věnována dostatečná pozornost. Aktivitami této podsekce chceme vytvořit prostor, který umožní vzájemnou výměnu názorů a zkušeností. K tomu všemu by měly napomoci osobní vazby a vztahy, jejichž vznik konáním těchto setkání chceme podpořit.

Knihovnické putování, CK Bibliotour

Jaká je praxe v jiných knihovnách od nejmenší až po největší? Protože náš region nemá přirozené centrum, vítáme exkurze po knihovnách spojené s výměnou zkušeností během jízdy. Knihovnické putování se koná každoročně v první polovině roku. Při této příležitosti navštěvujeme nové a zajímavé knihovny ve Středočeském kraji. CK Bibliotour se koná nepravidelně v druhé polovině roku a navštěvujeme knihovny v jiných krajích příp. i za hranicemi republiky.

Vymazlený konec roku

Jedná se o program pořádaný před koncem roku (listopad, prosinec), jehož cílem je zejména prožít příjemné chvíle se členy SKIP. Po roce plném vzdělávání a hledání inspirace vnímáme tuto akci za příležitost posílení dobrých kolegiálních vztahů a zároveň nabídnout zajímavý zážitek z oblasti kultury či historie. Daná akce je tedy jakýmsi benefitem, malým vánočním dárkem pro naše členy.

... a mnoho dalších aktivit...

literární Příbram Hanuše Jelínka, Poznejte své město, Benešovské hudební pořady s hudebním kritikem Jiřím Černým, literární soutěž Polabská vrba, BOoK! con, Léto s knihovnou, Prázdniny s knihovnou, Virtuální univerzita 3. věku, Univerzita volného času, Senioři píší Wikipedii, Lovci perel, pasování na čtenáře, trénování paměti, Čtenářská liga, deskohraní, literární procházky, fotografické soutěže, příměstské tábory, Noc s Andersenem, Listování, Noc literatury, Hrabalovo Kersko v nymburské knihovně, Den pro dětskou knihu, Kniha do vlaku, Bookstart, Soutěž sečtělých řízků v Sedlčanech, férové snídaně, Tátové čtou dětem, Říčanské filmaření, angličtina pro seniory

...a další a další aktivity