KNIHOVNY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

Veřejné knihovny plní roli kulturních, komunitních
a vzdělávacích center ve všech obcích.

V Královéhradeckém kraji působí celkem 438 veřejných knihoven a poboček,
z toho je 51 profesionalizovaných knihoven zřizovaných městy a obcemi.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní roli krajské knihovny a 6 knihoven je pověřeno výkonem regionálních funkcí.
Dále je v kraji registrováno 24 základních knihoven se specializovanými fondy.