ZLÍNSKÝ KRAJ

Klub dětských knihoven

Klub vznikl v roce 2007 z podnětu knihovníků pracujících s dětmi a mládeží v knihovnách Zlínského kraje. Cílem KDK ZK je rozvoj čtenářství, podněcování zájmu o dětskou literaturu a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Literární festivaly

Festival Literární jaro Zlín se zaměřuje na autorská čtení, moderované besedy se spisovateli, představení právě vydaných knih, setkání s literárními osobnostmi a propagaci literatury.

Každoročně je také pořádáno Literární jaro ve Vsetíně. Za dobu svého trvání přivítal festival řadu osobností nejen literárního, ale také vědeckého, hudebního, výtvarného, publicistického, kulturního a společenského života.

Noc s Andersenem

Akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně.

Po stopách staříčků

Projekt vsetínské knihovny "Po stopách staříčků" aneb "Kde sa za první republiky na Vsetíně dalo naťať jak pantok". Poznávací stezka seznámí se starými vsetínskými hostinci, které prožívaly svůj největší rozkvět za první republiky, ale ze vsetínské mapy nenávratně zmizely.

Knihy našich prarodičů čteme i dnes

V roce 2018 si bude Česká republika připomínat 100. výročí založení samostatného československého státu. K oslavám tohoto výročí se připojuje také Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která připomene prvorepublikovou éru prostřednictvím akcí pro širokou veřejnost zaměřených na dětskou četbu z let 1918 - 1938, a to pomocí výstavy dobových knih pro děti, odborné přednášky a dalších aktivit.

Morava v době převratů a změn 1848-1918

Mezinárodní konference, kterou pořádá Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž ve spolupráci s dalšími institucemi, včetně Knihovny Kroměřížska. Příspěvky se budou mimo jiné dotýkat tématu rozvoje kultury v letech 1948-1918, tedy období, kdy vznikaly první čtenářské spolky.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) a Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Ve Zlínském kraji mohou senioři studovat VU3V v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, v městských knihovnách jako Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Slavičín, Luhačovice, Valašské Klobouky a dalších. Výjimkou není ani realizace studia v knihovnách menších, např. veřejná knihovna obce Spytihněv. Univerzita třetího věku je realizována ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a výuka probíhá v Knihovně Kroměřížska. Vzdělávání seniorů je podporováno také ze strany knihovny UTB, kde tito mají možnost využít knižní fond či výpočetní techniku.

Cílem projektu je pracovat s aktivními seniory tak, aby tito lidé zaznamenávali vzpomínky na město Rožnov, jak si jej pamatují nejen z dob svého dětství. Vzpomínky pak jsou uspořádány do vycházkových tras po městě a účastníci projektu jsou samotnými průvodci po těchto okruzích. Vznikly tak průvodce pamětí města, které seznamují s podobou města, jaká dosud nebyla zaznamenána.

Lekce běhání spojené s přednáškami odborníků o zdravé stravě, technice běhu, přípravě na maraton a další.