Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001

ZÁKON 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Seznam literatury - diskuze ke vzniku zákona, výklady

 • [Schůzka odborného týmu pro legislativu]. Informační bulletin Národní knihovny v Praze, 1992, 3(4), s. 20.
 • ANÝŽ, Daniel. Mají se knihovny nač těšit?. Mladá fronta dnes, 1998.
 • BEGER, Gabriele. Program: Principy a zásady. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 83-85. ISBN 80-7050-372-6.
 • Bez zákona a ochrany. Večerník Praha, 1992.
 • BIELIK, Miroslav. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(12), s. 392-393. ISSN 0011-2321.
 • BÍLKOVÁ, S. a KUBÍČEK, J. K postavení okresních knihoven. Duha, 1991, 5(3), s. 20.
 • BÍLKOVÁ, Stanislava. Knihovny a legislativa. Duha, 1994, 8(1), s. 2-4.
 • BIMKOVÁ, Anna. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(8-9), s. 291-292. ISSN 0011-2321.
 • BOHRER, Christiane, ed. Evropská knihovnická legislativa: diskusní příspěvky a informace o situaci ve vybraných evropských státech. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. 89 s. ISBN 80-7050-372-6.
 • BOLTHO, Vera. Směřujeme ke spolupráci státu a občanské společnosti?. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 11-12. ISBN 80-7050-372-6.
 • BROŽEK, Ivo a KOUKALOVÁ, Kateřina. Některá práva a povinnosti uživatelů knihoven: sonda do knihovních řádů. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2009, 9(2) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: https://kzv2.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1173&idr=9&idci=24 .
 • BROŽEK, Ivo. Některá práva a povinnosti uživatelů knihoven: sonda do knihovních řádů. Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2009. s. 39-46. ISBN 978-80-86249-54-4. Dostupné také z: https://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2009-1-039.pdf.
 • Budou se platit knižní výpůjčky?. Nové knihy, 1993.
 • BURGETOVÁ, Jarmila a KURKA, Ladislav. Redakce rozmlouvá s předsedkyní SKIP PhDr. J. Burgetovou. Bulletin SKIP, 1992, 1(1), s. 2-5.
 • BURGETOVÁ, Jarmila. Několik poznámek k připravovanému knihovnickému zákonu. I '91, 1991, 33(8/9), s. 232. ISSN 0862-9382.
 • BURGETOVÁ, Jarmila. Poznámky k české knihovnické legislativě. Knihovny současnosti '96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. s. 203-206. ISBN 80-902199-3-4.
 • BURGETOVÁ, Jarmila. Pro knihovníky i veřejnost. S'97 Státní správa a samospráva, 1997, 8(28), s. 28-29. ISSN 1213-6565.
 • CEJPEK, Jiří a KVAPIL, Miloš. S prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. o knihovnickém zákonodárství. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2016, 30(5 (Retročíslo)), s. 25-29. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: https://duha.mzk.cz/clanky/s-prof-phdr-jirim-cejpkem-csc-o-knihovnickem-zakonodarstvi.
 • CEJPEK, Jiří. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(7), s. 228-229. ISSN 0011-2321.
 • CEJPEK, Jiří. Síla a slabost právních norem. I '91, 1991, 33(3), s. 65.
 • CELBOVÁ, Iva. Návrh knihovnického zákona - o nás bez nás. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/622 .
 • CEMPÍRKOVÁ, Květa. Evidence knihoven podle zákona 257/2001 Sb. In: Funkce krajských knihoven. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 25-27. ISBN 80-86249-17-4.
 • CIBULKOVÁ, Milena. Knihovníci se setkali "hu nás": Proběhl seminář Dnešek a zítřek českých knihoven. Domažlicko, 2001.
 • CÍSAŘ, Jaroslav. Novela zákona o knihovnách. Biblio: o knihách ze všech stran, 2016, 4(9)(4), s. 14. ISSN 2336-1921.
 • CUKROVÁ, Ladislava. Veřejné knihovny a jejich základní dokumenty. Čtenář, 2000, 52(5), s. 155. ISSN 0011-2321.
 • ČERNOHORSKÁ, Eva. Co bude s knihovnami?. Práce, 1994.
 • ČESKO. Ministerstvo kultury. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005 [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/MetodVKIS_2011.htm.
 • DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xii, 89 stran. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-156-1.
 • DANKERT, Birgit. Úloha politiky v knihovnictví. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 13-14. ISBN 80-7050-372-6.
 • Do knihovny v Lukách už bez průkazek: Nový "knihovnický zákon" prý pomůže rozvoji v regionech. Jihlavské listy, 2001. ISSN 1212-740X.
 • Doporučení MK ČR č.j. 13253/90. Zpravodaj západočeských knihovníků, 1991, 31(1), s. 1-2.
 • Evidence knihoven - několik dobře míněných rad. U nás, 2002, 12(2), s. 25-26. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/32.pdf.
 • Evidence knihoven: raději dříve než nikdy. Čtenář, 2002, 54(6), s. 176-177. ISSN 0011-2321.
 • Evropská knihovnická legislativa a politika. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 27-36. ISBN 80-7050-372-6.
 • FRANC, Zdeněk. Informace o legislativě a řízení národních knihoven. Nepravidelný bulletin, 1996, 1(2), nestr.
 • FRANC, Zdeněk. Publikace o knihovnických zákonech. Informace Technického ústředí knihoven, 1991, 20(3), s. 33-35.
 • FRIEDLOVÁ, Zdeňka. Veřejná knihovna - rovný přístup všem: aneb, bariéry v nás a kolem nás. Knihovny současnosti 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 117-122. ISBN 80-86249-18-2.
 • HEMOLA, Hanuš et al. Dočkáme se nového knihovnického zákona?. Bulletin SKIP, 1993, 2(1), s. [1]-4. ISSN 1210-0927.
 • HEMOLA, Hanuš. Ad: Informace o přípravě nového knihovnického zákona: Pár poznámek k pojetí knihovnického zákona. I '92, 1992, 34(5), s. 116-117. ISSN 0862-9382.
 • HEMOLA, Hanuš. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(8-9), s. 292-293. ISSN 0011-2321.
 • HEMOLA, Hanuš. Knihovnický zákon, zpráva o stavu prací. Bulletin SKIP, 1997, 6(2), s. 4-7. ISSN 1210-0927.
 • HEMOLA, Hanuš. S knihovnickým zákonem od mírného optimismu ke knihovnické depresi. I '91, 1991, 33(8/9), s. 231-232. ISSN 0862-9382.
 • HORA, Michal. [Legislativní komise]. Bulletin SKIP, 1996, 5(3-4), s.16-17. ISSN 1210-0927.
 • HORA, Michal. Návrh tezí zákona o Národní knihovně České republiky připraven!. Informační bulletin Národní knihovny v Praze, 1994, 5(9/10), s. 16-17.
 • HORA, Michal. SKIP přešel do ofenzívy. Redakce k tomuto tvrzení přidává čtyři důkazy: Důkaz třetí: SKIP vystoupil ze "stínu". Tisková konference SKIP 2. dubna 1996. Bulletin SKIP, 1996, 5(2), s. 4-5. ISSN 1210-0927.
 • HUBEROVÁ, Marie. [Transformace knihoven]. Čtenář, 1994, 46(1), s. 19-20. ISSN 0011-2321.
 • HUBEROVÁ, Marie. Bude zákon všelék?. Nové knihy, 1991, 23, příl., s. 3.
 • CHUCHMA, Josef, KANTŮRKOVÁ, Eva a ANÝŽ, Daniel. Něco snad za mnou zůstalo. Mladá fronta dnes, 2001.
 • CHVÁL, Václav. [Transformace knihoven]. Čtenář, 1994, 46(1), s. 22-23. ISSN 0011-2321.
 • Informace o stavu knihoven ČR: vypracovaná na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 19.11.1997. [S.l.: s.n.], [1998?]. 7 s., [7] s. příl.
 • JABŮRKOVÁ, Vendula. Malá učebnice práva: knihovny a právo. Krok, 2005, 2(2), s. 5-10. ISSN 1214-6420. Dostupné také z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/krok0502.pdf .
 • KATOLICKÁ, Magda. Knihovníci se bouří: Kámen mudrců hledej v knize. Moravský demokratický deník, 1992.
 • KHEL, Richard. O zákoně a knihovnictví. Čtenář, 1991, 43(12), s. 404-405. ISSN 0011-2321.
 • KHEL, Richard. Zákon ve skupině. Čtenář, 1992, 44(1), s. 4-7. ISSN 0011-2321.
 • KHEL, Richard. Znovu knihovnický zákon. Čtenář, 1992, 44(12), s. 395-397. ISSN 0011-2321.
 • Knihovníci přivítali návrh zákona. Svoboda, 2001. ISSN 1212-429X.
 • Knihovníci se bojí katastrofy, která stihla polské kolegy. Rudé právo, 1992.
 • KODÝMOVÁ, Milena. Můj názor k návrhu nového knihovnického zákona. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/623 .
 • Kolem zákona. Čtenář, 1991, 43(4), s. 129-130. ISSN 0011-2321.
 • KOUBOVÁ, Blanka a HELCELET, Jan. O knihovním zákoně, evidenci knihoven a o dalších aktuálních věcech. Čtenář, 2002, 54(7/8), s. 198-202. ISSN 0011-2321.
 • KOUBOVÁ, Blanka. Několik poznámek k novému knihovnickému zákonu. Čtenář, 1998, 50(2), s. 34-35. ISSN 0011-2321.
 • KOUBOVÁ, Blanka. Právní úpravy veřejného knihovnictví. Praha, 2011. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Vladimír Vopálka.
 • KOUTNÁ, Petra. Zákoník je také kniha: Má provozovatel knihovny povinnost zasílat Ministerstvu kultury ČR veškeré změny a novelizace knihovního řádu?. Čtenář, 2009, 61(10), s. 364. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/archiv/2009 .
 • KOUTNÁ, Petra. Zákoník je také kniha: poplatky v knihovnách. Čtenář, 2009, 61(3), s. 107-108. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/archiv/2009 .
 • KUBÍČEK, Jaromír. K regionálním centrům veřejných knihoven. Čtenář, 1991, 43(10), s. 340-341. ISSN 0011-2321.
 • KUBÍČEK, Jaromír. O systémy okresních či střediskových funkcí. Duha, 1993, 7(1), s. 2-3.
 • KUBIELAS, Pavel. Převedení odpovědností?: Zabezpečit dosavadní strukturu knihoven. Český deník, 1993.
 • Legislativní dokumenty [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 1995- [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod .
 • LELKOVÁ, Marta. Analýza vývoje regionálních funkcí knihoven ČR v letech 2002-2015: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017. 144 listy, 12 nečíslovaných listů.
 • LUXOVÁ, Jana. Knihovnické tantiémy?. Čtenář, 1993, 45(6), s. 197. ISSN 0011-2321.
 • LUXOVÁ, Jana. Statistické podklady k přípravám knihovnických zákonů v Československu. Národní knihovna, 1991, 2(5), s. 302-304. ISSN 0862-7487.
 • MAIXNEROVÁ, Tereza. Převod institucí vzbudil rozpaky: Představitelé muzeí a galerií se jen neradi vzdávají ministerské ochrany. Plzeňský deník, 2001. ISSN 1210-5139.
 • MATOUŠOVÁ, Miroslava a MAŠTALKA, Jiří. S jakým knihovnickým zákonem do příštího tisíciletí?. Čtenář, 1999, 51(1), s. 21-23. ISSN 0011-2321.
 • MATOUŠOVÁ, Miroslava. Knihovny a informace: K přípravě zákona o státním informačním systému. Nové knihy, 1991.
 • MATOUŠOVÁ, Miroslava. Téma: Knihovnická legislativa. I '91, 1991, 33(11), s. 305. ISSN 0862-9382.
 • MATUŠÍK, Zdeněk. K novele knihovního zákona. Ikaros [online], 2005, 9(6) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/1975 .
 • MATUŠÍK, Zdeněk. K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Ikaros [online], 2010, 14(11) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/k%C2%A0platbam-v%C2%A0ramci-meziknihovnich-vypujcnich-sluzeb.
 • MATUŠÍK, Zdeněk. Knihovní legislativa v České republice. IT lib, 2015, 19(1), s. 14-21. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/knihovni-legislativa-v-ceske-republice.html?page_id=2862.
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014 [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf .
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky [online]. Praha: Ministerstvo kultury, 2017 [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf.
 • Mezinárodní konference a dílna ke knihovnické legislativě. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1996, 5(4), s. 21-22. ISSN 1210-8502.
 • Mezinárodní symposium o evropských knihovnických systémech: Praha, 27.11. - 2.12.1972: konferenční materiál. Praha: Státní knihovna ČSR, 1972. 330 s.
 • Ministr o veřejných knihovnách. Hospodářské noviny, 1993. ISSN 0862-9587.
 • Ministr varuje: Veřejné knihovny. Lidové noviny, 1993.
 • MOCKOVČIAKOVÁ, Alena. Několik zamyšlení nad textem knihovního zákona. Místní kultura, 2001, 11(10), s. 6-12. ISSN 1210-0927.
 • MOCKOVČIAKOVÁ, Alena. Veřejné knihovny v roce 2001. Knihovny současnosti 2001. Brno: Sdružení knihoven, 2001. s. 67-78. ISBN 80-86249-14-X.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(11), s. 357-358. ISSN 0011-2321.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. Několik poznámek k nové verzi Zákona o veřejných knihovnických a informačních službách. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/nekolik-poznamek-k-nove-verzi-navrhu-zakona-o-verejnych-knihovnickych-informacnich-sluzbach.
 • Nařízení vlády ČR: č. 288/2002 Sb.: kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 2002, 11(2), s. 21-28. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/informace/Info_2_02.htm.
 • NEPOVÍMOVÁ, Milena. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(10), s. 321-322. ISSN 0011-2321.
 • Nové knihovnické zákony: Vznikne rámcový knihovnický zákon?. Novinky knihovnické literatury, 1991, 34(3), s. 77-78. ISSN 0139-5459.
 • Odvolat M. Uhdeho: Knihovnictví proti ministrovi. Český deník, 1992.
 • OPRATRNÁ, Ludmila et al. Jaká legislativa pro veřejné knihovny?: Anketa. Čtenář, 1997, 49(7-8), s. 277-279. ISSN 0011-2321.
 • Otázka pro: Jaroslava Vyčichla, ředitele Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeňský deník, 2000.
 • Oznámení Ministerstva kultury ČR o vytvoření databáze pro evidenci knihoven. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 2002, 11(2), s. 29-30. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/informace/Info_2_02.htm .
 • PÁLKOVÁ, Helena. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(10), s. 320-321. ISSN 0011-2321.
 • PĚTA, Jan. Knihovnický zákon: ano - ne - jak?. U nás, 1992, 2(1), s. 4-8. ISSN 0862-9366.
 • PĚTA, Jan. Stav knihovnictví na legislativních tocích 27. dubna 1993 dopoledne aneb informace z jednání ústřední knihovnické rady. U nás, 1993, 3(2), s. 36-38. ISSN 0862-9366.
 • PÍHOVÁ, Ivana. Úřady zatím knihovny neruší: Čtenářů i výpůjček ubývá, síť se však v kraji nerozpadá. Jihočeské listy, 1993.
 • PILAŘ, Jindřich a HEMOLA, Hanuš. Návrh zásad "knihovnického zákona" s komentářem. I '92, 1992, 34(6), s. 145-147.
 • PILAŘ, Jindřich a HEMOLA, Hanuš. Návrh zásad knihovnického zákona s komentářem. Čtenář, 1992, 44(6), s. 202-204. ISSN 0011-2321.
 • PILAŘ, Jindřich et al. Knihovnická legislativa: podkladová literární studie. Praha: Národní knihovna v Praze, 1990. 90 listů.
 • PILAŘ, Jindřich, ed. Knihovnická legislativa. 1. vyd. Praha: Národní knihovna - středisko výzkumu a rozvoje knihovnictví, 1991. 90 s. ISBN 80-7050-101-4.
 • PILAŘ, Jindřich, ed. Knihovnická legislativa: [Rešerše] [rukopis]. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR - odbor knihovnictví, 1998.
 • PILAŘ, Jindřich. Knihovnický zákon. Informační bulletin Národní knihovny v Praze, 1992, 3(15), s. 14.
 • PILAŘ, Jindřich. Zamyšlení nad knihovnickým zákonem. Čtenář, 1991, 43(2), s. 41-44. ISSN 0011-2321.
 • PILAŘ, Jindřich. Evropská knihovnická legislativa 2000-2016 [CD-ROM]. Praha, 2016. Dostupné také z: https://aleph.nkp.cz/F?func=service&doc_library=KKL01&local_base=KKL&doc_number=000086541&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA.
 • Po zákonu. Čtenář, 1991, 43(6), s. 201-203. ISSN 0011-2321.
 • POHLEI, Pavel. Je potřebný knihovnický zákon?. Národní knihovna, 1994, 5(2), s. 160-162. ISSN 0862-7487.
 • Právní aspekty činnost knihovnického a informačního sektoru. Infocus, 1995, 1(6/7), s. 196. ISSN 1211-0892.
 • PRCHALOVÁ, Lea. Poznámky k návrhu nového knihovnického zákona. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/625 .
 • Prohlášení předsednictva a přípravného výboru sjezdu SKIP. Čtenář, 1992, 44(5), s. 173. ISSN 0011-2321.
 • PROCHÁSKOVÁ, Iva a RAMAJZLOVÁ, Barbora. Knihovní zákon a národní knihovní systém z pohledu vysokoškolské knihovny. Knihovny současnosti 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 123-131. ISBN 80-86249-18-2.
 • PROCHÁSKOVÁ, Iva. Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných informačních služeb. Ikaros [online], 2002, 6(12) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/1220.
 • PŘIBYLOVÁ, Lidmila. Legislativní počin, který předběhl dobu. S'95 Státní správa a samospráva, 1995, 6(21), s. 3, 26-27. ISSN 1213-6565.
 • Příloha usnesení vlády číslo 68/2002. In: Funkce krajských knihoven. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 86-99. ISBN 80-86249-17-4.
 • Příprava knihovnického zákona - stále na místě?. Bulletin SKIP, 1992, 1(4), s. 12-13.
 • RAMAJZLOVÁ, Barbora. Vysokoškolské knihovny - dnes a zítra. Knihovny současnosti 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 334-339. ISBN 80-86249-18-2.
 • Regionální funkce veřejných knihoven [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven.
 • Registrace knihoven zahájena: Evidence knihoven - raději dříve než nikdy!. Lékařská knihovna, 2002, 7(2), s. 9. ISSN 1211-3255.
 • REISSNER, Martin. Knihovny se stávají informačními centry, knihovnický zákon však chybí. Slovo, 1999.
 • REISSNER, Martin. Knihovny se stávají informačními centry, knihovnický zákon však chybí. Zemské noviny, 1999.
 • Rezoluce Mezinárodní porady expertů zemí Středoevropské iniciativy a baltských států o knihovnické legislativě (Praha 1999). Čtenář, 2000, 52(3), s. 74. ISSN 0011-2321.
 • Rezoluce: Mezinárodní pracovní porada expertů zemí Středoevropské iniciativy a baltských států o knihovnické legislativě (Praha, listopad 1999). Národní knihovna, 1999, 10(6), s. 297. ISSN 0862-7487.
 • RICHTER, Vít a JIRKALOVÁ, Hana. Rozhovor s PhDr. Vítem Richterem, ředitelem odboru knihovnictví Národní knihovny ČR, předsedou SKIP a předsedou Ústřední knihovnické rady, o novém Zákoně o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 2. část. Čtenář, 2001, 53(9), s. 245-247. ISSN 0011-2321.
 • RICHTER, Vít. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(11), s. 359-360. ISSN 0011-2321.
 • RICHTER, Vít. Je vaše knihovna připravena na nový knihovní zákon?. Místní kultura, 2001, 11(11), s. 28-29. ISSN 1210-0927.
 • RICHTER, Vít. Kategorizace knihoven v zákoně není zásadní problém. Ikaros [online], 2002, 6(12) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/1221.
 • RICHTER, Vít. Knihovní zákon bude!?. Bulletin SKIP, 2001, 10(1), s. 5-7. ISSN 1210-0927.
 • RICHTER, Vít. Knihovny v legislativní smršti. Bulletin SKIP, 2001, 10(2), s. 7. ISSN 1210-0927.
 • RICHTER, Vít. Návrh doporučení pro knihovnickou legislativu v Evropě: Předběžná verze. Národní knihovna [online]. 1999, 10(4), 196-199 [cit. 2019-04-10]. ISSN 0862-7487. Dostupné z: https://full.nkp.cz/nkkr/NKKR9904/9904196.html.
 • RICHTER, Vít. Standard veřejných knihovnických a informačních služeb. Bulletin SKIP, 2003, 12(3), s. 24. ISSN 1210-0927.
 • RICHTER, Vít. Veřejné knihovny a reforma státní správy a samosprávy. Veřejná správa, 2000, 11(24). Příloha, s. 1-3.
 • ROČEK, F. Česká národní rada kontra knihovny. Severočeský regionální deník, 1991.
 • ŘEŘICHOVÁ, Daniela a RICHTER, Vít. Veřejně přístupný internet vytváří rovné šance pro všechny. Veřejná správa, 2001, 12(51/52), s. 14. ISSN 0027-8009.
 • SARTORIUS, Joachim. Efektivní knihovny a zajištění svobody informací a názorů. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 9-10. ISBN 80-7050-372-6.
 • Seminář knihovníků k novému zákonu. Olomoucký den, 2001. ISSN 1212-4699.
 • SKIP přešel do ofenzívy. Redakce k tomuto tvrzení přidává čtyři důkazy: Důkaz první: Sekce veřejných knihoven SKIP jednala v parlamentu. Bulletin SKIP, 1996, 5(2), s. [1]. ISSN 1210-0927.
 • SKOLEK, Jaroslav a JIRKALOVÁ, Hana. Náš rozhovor s Jaroslavem Skolkem o přípravě nového knihovnického zákona. Čtenář, 1991, 43(5), s. 158-159. ISSN 0011-2321.
 • SKOLEK, Jaroslav. Knihovnická legislativa v roce 1992. Národní knihovna, 1992, 3(6), s. 239-243. ISSN 0862-7487.
 • SLUŠNÁ, Kateřina. Zákoník je také kniha: zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy. Čtenář, 2009, 61(4), s. 144. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/archiv/2009 .
 • SLUŠNÁ, Kateřina. Zákoník je také kniha: zpřístupnění internetu uživatelům knihoven. Čtenář, 2009, 61(2), s. 66-67. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/archiv/2009.
 • Služba kultuře?. Lidová demokracie, 1992.
 • SMETÁČEK, Vladimír. Některé aspekty budoucnosti knihovnictví a veřejných informačních služeb. Čtenář, 1992, 44(11), s. 354-357. ISSN 0011-2321.
 • SODOMKOVÁ, Jana. Informace o přípravě nového knihovnického zákona. I '91, 1991, 33(4), s. 102-103. ISSN 0862-9382.
 • SODOMKOVÁ, Jana. Několik poznámek ke knihovnickému zákonu. Metodický zpravodaj odvětvového informačního střediska v oblasti výchova, vzdělávání, školství, 1990, 4, s. 42-43.
 • SODOMKOVÁ, Jana. Několik slov o veřejných knihovnách. Nové knihy, 1993.
 • Speciální zákon pro knihovnu?. Lidové noviny, 1994.
 • Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2012. 11 s. ISBN 978-80-7050-616-5.
 • Státní informační politika - cesta k informační společnosti: (tento návrh byl schválen usnesením č. 525 na zasedání vlády ČR dne 31. května 1999). 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1999. 18 s. Veřejná správa '99; č. 31 - příloha.
 • STREIT, Vincenc. Knihovnická legislativa. Čtenář, 1997, 49(2), s. 42-43. ISSN 0011-2321.
 • STREIT, Vincenc. Knihovnické právo I. Knihovna plus [online], 2012, 8(2) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: https://knihovnaplus.nkp.cz/ .
 • STREIT, Vincenc. Knihovnický zákon - ano či ne?. Národní knihovna, 1996, 7(5), s. 161-164. ISSN 0862-7487.
 • STREIT, Vincenc. Knihovník a právo: nejdůležitější informace o právech pracovníků knihoven. Knihovna: knihovnická revue, 2010, 21(2), s. 95-97. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: https://knihovnarevue.nkp.cz/ .
 • SVATKOVÁ, Dagmar. Anketa [o knihovnických zákonech]. Čtenář, 1989, 41(11), s. 358-359. ISSN 0011-2321.
 • SVATKOVÁ, Dagmar. Situace ve veřejném knihovnictví v názorech knihovníků. Knihovny současnosti '96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. s. 41-48. ISBN 80-902199-3-4.
 • ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Nevěcný komentář k návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/626 .
 • ŠTROS, David. Knihovny a paragrafy. Knihovny současnosti 2005. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 291-296. ISBN 80-86249-30-1. Dostupné také z: https://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2005/2005-3-291.pdf.
 • TALÍŘ, Jaromír a ŘEŘICHOVÁ, Daniela. Úkol pro všechny. S'96 Státní správa a samospráva, 1996, 7(41), s. 10-11. ISSN 1213-6565.
 • TORON, Petr. Potřebujeme vůbec zákon?. Nová Pravda, 1991.
 • Transformace knihoven zatím bez zákona. Svobodné slovo, 1993.
 • Uhde neodstoupí. Český deník, 1992.
 • Určit povinnosti zřizovatelů: Jak vzniká nový knihovnický zákon. Rovnost, 1991.
 • ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR. Zřízení Ústřední knihovnické rady a organisační a pracovní řád této rady. V Praze: Ministerstvo kultury ČSR, 1955. [3] s.
 • VESELÁ, Eva. Knihovny současnosti a regionální funkce. Místní kultura, 2001, 11(10), s. 32-33. ISSN 1210-0927.
 • VITIELLO, Giuseppe. Evropská knihovnická legislativa a politika. In: Evropská knihovnická legislativa. Praha: Národní knihovna ČR, 2001. s. 37-41. ISBN 80-7050-372-6.
 • VLASÁK, Rudolf. Jde o zákon. Infocus, 1996, 2(11-12), s. 213. ISSN 1211-0892.
 • VYČICHLO, Jaroslav. Nejen knihovnická legislativa o knihovnictví. Sdružení knihoven České republiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1999. s. 23-41. ISBN 80-7051-119-2.
 • VYČICHLO, Jaroslav. Prováděcí vyhláška ke knihovnímu zákonu v praxi. In: Funkce krajských knihoven. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 28-46. ISBN 80-86249-17-4.
 • VYČICHLO, Jaroslav. Prováděcí vyhláška ke knihovnímu zákonu v praxi [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2002 [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://knihovnam.nkp.cz/docs/Vycichlo.doc.
 • Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon): 88/2002 Sb: Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 21. února 2002 k provedení zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 2002, 11(2), s. 17-20. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/informace/Info_2_02.htm.
 • Vyhláška Ministerstva kultury: ze dne 21. února 2002: k provedení zákona o knihovnách
  a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Funkce krajských knihoven. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 116-120. ISBN 80-86249-17-4.
 • Výkon regionálních funkcí [online]. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005- [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/secure/20150324211630/https://www.svkpl.cz/cs/sluzby/sluzby-knihovnam/vykon-regionalnich-funkci.
 • WIMMEROVÁ, Daniela. Do duše a do svědomí. Čtenář, 1997, 49(4), s. 129. ISSN 0011-2321.
 • WIMMEROVÁ, Daniela. Zákon - tzv. knihovnický. Ikaros [online], 2000, 4(7) [cit. 2019-02-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/node/627 .
 • Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Lékařská knihovna, 2001, 6(4), s. 2. ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://www.medvik.cz/archiv-lk/lekar_knihovna/2001/c4.01/casopis4_01.htm.
 • Zákon o knihovnách má čtenářům zpřístupnit internet. Hospodářské noviny, 2000. ISSN 0862-9587.
 • Zákon pustí návštěvníky knihoven k internetu: Nová právní úprava má nahradit starou legislativu z roku 1959. Českobudějovické listy, 2000.
 • Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovny současnosti 2001. Brno: Sdružení knihoven, 2001. s. 57-66. ISBN 80-86249-14-X.
 • Zánik knihoven nehrozí. Moravský sever, 2002. ISSN 1213-8207.
 • Zazvoní knihovnám umíráček?. Naše rodina, 1992.
 • ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Knihovní zákon v praxi,: aneb, jak se vypořádat s paragrafy. U nás, 2002, 12(2), s. 18-20. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/30.pdf.
 • ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Knihovny se dočkaly nového zákona. Moderní obec, 2001, 10, s. 30.
 • ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Transformace okresních knihoven a veřejných knihoven v ČR: Výsledky průzkumu. 2. část. Čtenář, 1995, 47(10), s. 353-357. ISSN 0011-2321.
 • ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Vliv stavu legislativy na činnost a postavení knihoven. Knihovny současnosti '97. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997. s. 162-174. ISBN 80-238-1169-X.
 • ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Veřejné knihovny a jejich základní dokumenty: legislativa a řízení veřejných knihoven. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. 130 s. ISBN 80-7050-343-2.
 • ZOUBEK, Ladislav. Knihovna v každé obci?. Nové knihy, 1991, 23, příl., s. 3.
 • Zpřístupní internet v knihovnách. Svoboda, 2000.
 • ZYKMUNDOVÁ, Alena. Obecní knihovny na vesnici. Čtenář, 1993, 45(3), s. 95-97. ISSN 0011-2321.
 • ŽÁKOVÁ, Eva. [Transformace knihoven]. Čtenář, 1994, 46(1), s. 18. ISSN 0011-2321.
 • ŽÁKOVÁ, Eva. SKIP v Parlamentu. Čtenář, 1996, 48(4), s. 122. ISSN 0011-2321.

Vít Richter

Národní knihovna ČR

11. 3. 2019