HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: 13. června 2018, 13 - 16 hodin

Místo: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3, konferenční sál (5. NP)

Kulatého stolu v Královéhradeckém kraji se za přítomnosti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění, zúčastnili panelisté: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis. Mezi mnoha diskutovanými tématy se často objevovala problematika prostorových možností knihoven a jejich financování nebo spolupráce knihoven a škol při výchově a vzdělávání mladé generace.

Diskuzi moderovala Mgr. Zlata Houšková.

Knihovna - věc veřejná

Ve středu 13. 6. 2018 se od 13:00 hod. konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové panelová diskuze Knihovna - věc veřejná.
Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva.
Letos se v krajích na čtrnácti kulatých stolech setkávají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali a hledají účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.
U kulatého stolu v Královéhradeckém kraji se za účasti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění, sešli panelisté: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové,
a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis. Mezi mnoha diskutovanými tématy se často objevovala problematika prostorových možností knihoven a jejich financování nebo spolupráce knihoven a škol při výchově a vzdělávání mladé generace.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Andrea Součková