KRAJ VYSOČINA

Máme rádi Jihlavu

Vzdělávací cyklus jihlavské knihovny, který účastníkům představuje a přibližuje Jihlavu
z různých úhlů pohledu. Kombinuje přednášky a besedy odborníků s vycházkami
a autorským čtením jihlavských spisovatelů. První část cyklu, zahrnující přednášky Z mozaiky dějin Jihlavy a II. světová válka
v Jihlavě se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti.

Brodské pověsti na vlastní oči
a nohy

Krajská knihovna Vysočiny vydala 2 díly komiksového leporela
s nejznámějšími havlíčkobrodskými pověstmi. Na ně navazuje tematický vzdělávací program pro děti - spolu
s lektorem putují po místech, která jsou s pověstmi spjata. Součástí výkladu je
i ukázka exponátů v Muzeu Vysočiny, které se mohou
k pověstem vázat.

Živá knihovna aneb Nesuď knihu podle obalu

Speciální "knihovna" v Pelhřimově, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovorů a tím je odkrýván jejich osud. "Knihy" představují zajímavé osobnosti, které vyprávějí svůj životní příběh a zkušenosti.

...a kromě toho celá paleta akcí a aktivit...

Univerzita volného času - Semínkovna - Maraton čtení - Kuchařské workshopy v knihovně Pelhřimov -  Hernička - Nezvalova Třebíč - Seminář pro zvukové knihovny České republiky - Josefská noc - Besedy o regionální historii - Autorská čtení - Biograf v knihovně - Cestopisné besedy - Čtenář roku - Čtení pomáhá - Den pro dětskou knihu - Divadlo v letní čítárně - Duhové hrátky - Food Revolution Day aneb zdravá snídaně v knihovně - Fotografické worshopy - Husovy stopy - Kniha do vlaku - Knihovnický ples - Knížka pro prvňáčka - Koncerty - Lovci perel - Listování - Noc s Andersenem - Noc literatury - Odborné semináře - Prázdninové tvůrčí dílny - Pexesiády, puzzliády a turnaje deskových i jiných her - Programy pro seniory - Ptejte se knihovny - S knížkou do života - Škola naruby - Trénování paměti - Tematické kufříky - Týden knihoven - Virtuální univerzita třetího věku - Základy českého znakového jazyka...