HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Cena Pražský knihovník / Pražská knihovnice

Ocenění každoročně uděluje od roku 2005 pražská organizace SKIP, a toza významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor.

2017 Mgr. Věra Tafatová
2016 PhDr. Hanuš Hemola
2015 Mgr. Věra Škochová
2014 RNDr. Alena Volková Balvínová
2013 Mgr. Eva Cerniňáková
2012 PhDr. Hana Nová
2011 Ladislava Zemánková
2010 Iluše Cejpková
2009 PhDr. Jarmila Burgetová
2008 Mgr. Zlata Houšková
2007 PhDr. Bohdana Stoklasová
2006 PhDr. Ladislav Kurka
2005 Eva Macková

Knihovna roku

Infocentrum s knihovnou v Kolovratech, Praha 10 - Zvláštní ocenění za rok 2009
Knihovna propojená s informačním centrem se nachází v mimořádně zdařile rekonstruované budově v centru městské části; je velmi dobře přístupná občanům i návštěvníkům. Je moderní institucí, respektující všechny současné požadavky na široké spektrum služeb, estetiku prostoru a účelnost vybavení. Pořádá řadu hojně navštěvovaných kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny skupiny obyvatel, při čemž výborně spolupracuje s místní školou, spolky, skupinami i jednotlivci v místě. Mimořádné je vybavení a využívání informačních technologií i podíl na aktivitách obce pro občany městské části.