KNIHOVNY V PRAZE

Knihovny jsou důležitým místem pro setkávání

V Praze vítá čtenáře celkem 420 knihoven. Sídlí zde Národní knihovna, Národní lékařská knihovna
a Národní technická knihovna. Základ veřejných knihoven tvoří Městská knihovna v Praze, která kromě Ústřední knihovny provozuje 41 poboček a 3 bibliobusy. V městských částech a obcích v rámci ražského regionu dále funguje 41 samostatných veřejných knihoven.

Významnou část knihoven v pražském regionu tvoří odborné knihovny: 106 vysokoškolských knihoven, 80 knihoven výzkumných ústavů, 67 specializovaných knihoven, 32 lékařských knihoven, 37 knihoven fungujících v rámci kulturního centra a 30 knihoven státní správy.
Další knihovny zahrnují například církevní a školní knihovny.

foto: Archiv Městské knihovny v Praze