PARDUBICE

Termín: 18. září 2018,  10-12 hodin

Místo: Krajský úřad Pardubického kraje, sál Rady Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,

           532 11 Pardubice

V Pardubickém kraji se panelová diskuse uskutečnila v úterý 18. 9. 2018 v sále Rady Pardubického kraje. Na jednání se sešli zástupci kraje, obcí a knihoven. Diskuse se zúčastnili 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, vedoucí Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Pardubického kraje Milan Novák, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice Ivana Liedermanová, starosta městyse Choltice Tomáš Bolek, starostka obce Býšť Romana Petříková, starostka obce Mrákotín Ludmila Vacková, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky Vít Richter, ředitelky pověřených knihoven, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová a další zástupci knihovny.

Projednáván byl význam veřejných knihoven, jejich současná i budoucí role, jejich pozice v celoživotním učení. Na program přišlo kupříkladu i vyrovnávání regionálních rozdílů.

"Je otázkou, zda je v možnostech obcí tyto knihovny v nových podmínkách v dobré kvalitě udržet smysluplně při životě, a zda by třeba neměla knihovna v těch malých obcích jezdit spíš za lidmi," zahájil debatu 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

"Rádi bychom docílili toho, aby úterní setkání bylo podnětem k urychlení procesu proměny knihovny na komunitní centrum obce, kde se lidé budou rádi setkávat, kde se budou obohacovat novými zkušenostmi, vědomostmi, kulturními zážitky. S tím však úzce souvisí požadavky na proměnu interiérů knihoven a rozsah i úroveň poskytovaných služeb," podotkla ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová.

"Chceme si nyní nechat zpracovat analýzu, jak co nejefektivněji pomoci tam, kde se nejvíc snaží a nemají prostředky na dovybavení aktivních knihoven v malých obcích. V některých krajích to řeší dotačním titulem. Proto chceme nalézt od příštího roku systémové řešení i v Pardubickém kraji," dodal Roman Línek.