KNIHOVNY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Knihovny nabízejí společenskou interakci,

jsou místy setkávání při vzdělávacích i kulturních aktivitách

Ve Středočeském kraji působí celkem 817 veřejných knihoven,
104 profesionálních a 713 neprofesionálních.
Pět knihoven, včetně Středočeské vědecké knihovny v Kladně,
je pověřeno regionálními funkcemi.
Kromě veřejných své služby nabízí v kraji ještě dalších 44 muzejních a galerijních knihoven,
1 vysokoškolská a knihovny školní.