PLZEŇSKÝ KRAJ

BIBLIOTERAPIE

Po ročním fungování projektu biblioterapie pro uzavřenou skupinu klientů Ledovec, z.s., jsme otevřeli od dubna 2018 hodiny otevřené veřejnosti. Setkáváme se pravidelně 1x týdně.

 Trápí Vás něco? Míváte špatné nálady? Přišla na Vás jarní únava? Přijďte vyzkoušet terapii knihou
s Martinou Košanovou.

PŘÍMÁ ŘEČ

Nový debatní formát vědecké knihovny, v němž se  seznámíte
s profesní kariérou pozvaných osobností okořeněnou osobními zkušenostmi, zjistíte pozitiva
a zároveň i úskalí jeho profese.
Každý měsíc představujme jednu profesi prostřednictvím významné osobnosti, která ji reprezentuje. Můžete se zeptat na všechno, co Vás zajímá - Přímá řeč je cyklus nově vzniklých besed, kde se prostřednictvím úspěšných osobností seznamuje široká veřejnost s konkrétní profesí
a získává tak jedinečný pohled na dané povolání.

MEETING LITERATURE

Projekt Meeting Literature si klade za cíl ukázat evropskou literaturu v Plzni a nabídnout ji široké veřejnosti. Myšlenkou projektu je sesbírání knih z celé Evropy, které jsou následně umístěny v kavárnách, barech a dalších místech kulturního života v Plzni. Souběžně je vytvořena mapa města, kde jsou vyznačeny všechny "Literární koutky" a díky níž se každý zájemce může rychleji orientovat. Cílem projektu není pouze zkrátit si čas u kávy
s dobrou knížkou, nýbrž povzbudit chuť lidí do učení se cizím jazykům.

NOC LITERATURY

Každoročně probíhá na několika místech města Plzně, která jsou spojena s projektem Meeting Literature. Noc literatury znamená netradiční čtení v nezvyklém čase na neobvyklých místech. Ideou projektu je představit během jednoho večera současnou evropskou literaturu v překladu do místního jazyka v podání známých osobností. Každých třicet minut se čte stejný text, tudíž můžete začít na jakémkoliv místě a objevovat místa/texty v libovolném pořadí. Všichni mají k dispozici mapu a hrajeme i noční hru.

MNOHOFESTIVAL

Na počest životního jubilea Vladimíra Párala (85) jsme připravili  výstavu režijních knih Páralových opusů, korespondence, článků, knih a fotografií ze sbírek rozhlasového režiséra Miroslava Buriánka. Na sociálních sítích byla vyhlášena tematická znalostní soutěž, v  Klubu knihomilců  čtena jedna z autorových knih.  Filmový klub Plzeň promítal Soukromou vichřici  s odborným úvodem filmového historika Jana Kastnera.

Páral fest završil Maratón čtení
z díla Vladimíra Párala v podání studentů SOŠ prof. Švejcara
a známých plzeňských osobností a zábavná soutěž pro školy
i veřejnost "Z kolika zvířat slepíte mnohozvíře, aneb znáte dílo Vladimíra Párala?"

SUCHÝ LITERÁRNÍ FESTIVAL

Výstava k jubileu Jiřího Suchého
v SVK PK představila méně známou výtvarnou tvorbu Jiřího Suchého. Ke grafické práci vrátil
v sedmdesátých letech, kdy ho komunistický režim odsunul
z médií a trpěl jeho tvorbu pouze
v Divadle Semafor. Jiří Suchý v té době vytvořil desítky litografií, které více či méně rezonují s jeho textařskou a divadelní tvorbou. Poezie Suchého textů tak nalézá
i originální výtvarné zpracování
a přibližuje jejich vznik a dobu,
a to až do současnosti.

SKIP

Literární Šumava

Mezikrajový literárně vlastivědný seminář, pořádaný za
grantové podpory MK ČR. O organizační a programovou náplň semináře se střídají
členky regionálních výborů Svazu knihovníků a informačních pracovníků Plzeňského a Jihočeského kraje. Setkání přispívají k prohlubování znalostí pracovníků knihoven z literárních dějin a z regionální vlastivědy, představují zajímavé knihovny a jejich aktivity. Účast na semináři je příležitostí k výměně zkušeností a navázání nových profesních kontaktů.