OLOMOUCKÝ KRAJ

Prvotiny
Prvotiny

V roce 2018 pořádá Knihovna města Olomouce již 12. ročník oblíbené literární soutěže pro každého. Soutěží se v kategoriích poezie i próza a účastnit se může kdokoliv. Podmínkou je, aby soutěžní práce nebyla doposud zveřejněná.

Multikulturní žánrový festival s podtitulem Olomoucké dny německého jazyka každoročně pořádá Vědecká knihovna v Olomouci spolu s katedrou germanistiky FF UP, Rakouským centrem a sekcí německého jazyka PdF UP. V rámci festivalového týdne se dále představují aktuální německojazyčné filmy, pořádají se výstavy umělců, přednášky, autorská čtení, workshopy a další.

Jednou za dva měsíce zve Městská knihovna v Prostějově na originální tematickou akci, kde se poslouchá dobová hudba, probírají se dobové knihy, povídá se a samozřejmě relaxuje. Vítáni jsou účastníci v dobových šatech.

Pravidelná společná čtení pořádá vždy první úterý v měsíci Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou. Vybrána je vždy jedna kniha, která určuje téma celého setkání, během nějž si děti i něco vyrobí.

Při příležitosti Evropského dne jazyků Vědecká knihovna v Olomouci spolu s dalšími partnery pořádá akci pod širým nebem.  U jednotlivých stolečků sedí rodilý mluvčí světových jazyků, kteří si se zájemci rádi popovídají a ohodnotí jejich jazykové schopnosti. To vše příjemně nad šálkem čerstvé kávy.

Literární a filmový festival Městské knihovny v Šumperku se každoročně zaměřuje na jednu literární osobnost. V roce 2017 to byla Daniela Fischerová. Akce je plná čtení, hudby, výstav a divadelních či filmových představení.

Cyklus Městské knihovny v Přerově je zaměřen na aktivní seniory, které seznamuje se zajímavými osobnostmi z různých oborů, z nichž někteří jsou či byli spjati nějakým způsobem s Přerovskem a jeho okolím. Akademie se koná pravidelně jednou měsíčně.

KNIHOMOL

Amatérský video měsíčník natáčí Knihovna města Olomouce už od roku 2010. Knihovníci vám v něm poradí, co číst a co aktuálně letí v knižním světě, ale také informují o připravovaných či naopak o proběhlých akcích. Kameraman a hlavní organizátor měsíčníku za něj v roce 2015 obdržel ocenění SKIP Knihovník Olomouckého kraje. Více informací a archiv jednotlivých dílů zde.

A mnoho a mnoho dalšího...