PROGRAM

Knihovna - věc veřejná


Akce probíhají u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se stým výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919.

Vstupní prezentaci o globálních cílech a trendech přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Napříč Česku republikou diskutujeme o významu, současné i budoucí roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné rovině strategického rozvoje regionu, důležitosti bezpečného veřejného prostoru, který knihovny nabízejí, a jejich roli v celoživotním učení a o vyrovnávání regionálních disparit.

To vše v přirozené návaznosti na cíle, směry a projekty vedoucí k naplnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020.