PLZEŇSKÝ KRAJ

Oceňování knihovníků

U příležitosti konání regionální valné hromady SKIP
oceňujeme naše knihovnice a knihovníky za dlouholetou obětavou práci a zajímavé
aktivity pro čtenářskou veřejnost. Nominovaní pracovníci dostávají čestné
uznání, květiny a knižní dary za přispění Plzeňského kraje.


Ocenění pracovníci

2011

Eva Hanzalová

2016

PhDr. Marie Hálová

2016

Helena Šmolíková

2016

PhDr. Marie Hálová
- za dlouhodobou vysoce odbornou činnost v oblasti ochrany, propagace a uchování historických fondů SVK PK

Helena Šmolíková

- za mimořádně úspěšnou dlouhodobou práci
v oblasti ochrany a expedice knihovních fondů SVK PK


2017

Mgr. Jaroslava Nováková
-  oddělení zpracování knihovních fondů, vytvářela věcný popis dokumentů.  Podílela se také na krajské katalogizaci. Odpovídá za zadávání nových návrhů do Souborunárodních autorit ČR.

Ing. Anna Sedláčková
- autorka či spoluautorka mnoha rešerší či soupisů dokumentů a bibliografií. Její pečlivost a profesionalitu ocenil v roce 2007 např. Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu.

Jan Weininger
-  oddělení ochrany a expedice knihovních fondů, později oddělení regionální bibliografie. Zpracovával články z regionálních periodik a sborníků do regionální i celostátní databáze, záznamy faktografické databáze regionálních osobností REOS a je spoluautorem bibliografického soupisu Západočeský kraj v tisku.


Diplom za moderní
knihovnické a informační služby


2015 - Kožlany
2016 - Kasejovice
2017 -  Nezvěstice